1. คำสอนของครูธรรมกาย (Teachings of Dhammakaya Masters)คำสอนของครูธรรมกาย

อ่านฉบับภาษาอังกฤษได้ที่

https://www.meditation101.org/16775019/members-of-wat-paknams-meditation-workshop(1) ธาตุธรรม 

"ธาตุ" เป็นที่ตั้งสถิตของ "ธรรม" เมื่อมีธาตุมาก ก็รองรับธรรมได้มาก ในทางกลับกัน ธรรมก็หล่อเลี้ยงธาตุ เมื่อธาตุสะอาด กุศลธรรมก็เจริญได้ดี เมื่อธาตุสกปรก อกุศลธรรมก็เจริญได้ดี "บุญ" คือ "บุญธาตุ" ส่วน "บาป" คือ "บาปธาตุ" ส่วน "กายธรรม" หรือ "ธรรมกาย" ประชุมขึ้นจาก "ธรรมธาตุ" ซึ่งจะว่าไปก็คือ "ธรรม" แต่ว่าเนื้อแกร่งขึ้นมาอีก ส่วนธาตุในอายตนนิพพาน ก็คล้ายๆ กับธรรมธาตุ แต่ก็ต่างกันอยู่อีก ฉะนี้..

21 กุมภาพันธ์ 2561