15. ธงชาติ กับความเจริญและกำลังของแต่ละประเทศ

ธงชาติ กับความเจริญและกำลังของแต่ละประเทศ

โดย พิทยา ทิศุธิวงศ์

www.meditation101.org

7 กันยายน 2560โดยปกติแล้ว แทบจะทุกประเทศเลยก็ว่าได้ ที่มีธงชาติเป็นของตนเอง ถ้านับเอาประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ก็มีธงชาติด้วยกันทั้งหมด ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผังที่ส่งมาจากผู้เลี้ยงผู้รักษา ธงชาติส่วนใหญ่ในโลก ประกอบด้วยสี และสัญลักษณ์ สีก็มี “เจ้าสี” ดูแลและส่งกำลัง เช่น แดง น้ำเงิน เหลือง ขาว สัญลักษณ์หรือประกาศิตก็มีผู้ดูแลส่งกำลังเช่นกัน ส่วนใหญ่ก็ไม่พ้น สุริยะ (เช่น ญี่ปุ่น) จันทระ (เช่น มาเลเซีย) และดารา (เช่น สหรัฐ, จีน) กำลังจากเจ้าสี และดวงตราประกาศิต บนธงชาติ มีส่วนส่งผลต่อความเจริญและกำลังของแต่ละประเทศ และสัมพันธ์เนื่องกันกับการส่งกำลังหล่อเลี้ยงโดยผู้เลี้ยงผู้รักษาของแต่ละประเทศนั้น

ธงที่ผมอยากจะสังเกตดูเป็นตัวอย่างคือธงขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นสีฟ้าขาว ซึ่งตามธรรมดาแล้ว สีฟ้าเป็นสีที่กำลังอ่อน ถึงกับมีผู้เหน็บแนมว่าสหประชาชาติเป็นเสือกระดาษ แต่คิดไปแล้ว ก็เหมาะกับบทบาทของสหประชาชาติอยู่แล้ว คือเป็นตัวกลาง ซึ่งก็ไม่ควรจะแรงเกินไป และเป็นจุดที่ทุกฝ่ายจะมารวมกันได้ สีฟ้าและขาว ก็ทำได้ดีในแง่นี้ ผลที่ออกมาคือ สหประชาชาติเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและการตกลงเจรจากัน มากกว่าที่จะเป็นศูนย์กลางอำนาจในการปกครองโลก อีกตัวอย่างคือ ประเทศญี่ปุ่น ผืนธงใช้สีแดงขาว ซึ่งสีแดงกำลังมากอยู่แล้ว แถมยังเป็นสุริยะอีก ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นคนญี่ปุ่นได้ดี คือคนญี่ปุ่นมีความวิริยะอุตสาหะและมีระเบียบวินัยสูง งานของคนญี่ปุ่น อย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ ก็ขยายกว้างไกลไปได้ทั่วโลก ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา มี ดารา ถึง 50 ดวง ดวงละเท่าๆ กัน ก็เป็นประเทศที่มีประชากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ และความโดดเด่น มีปรัชญาและวิทยาการที่ดี ปกครองประชาชนให้มีสิทธิ์เสรีภาพเท่าเทียมกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มีทั้งสีขาว สีแดง สีน้ำเงิน มีกำลังจาก 3 สีด้วยกัน ส่วนสหภาพยุโรป ใช้ ดาราสีเหลืองดวงเท่าๆกัน ล้อมเป็นวงบนพื้นสีน้ำเงินเข้ม มีกำลังจากสีเพียง 2 สี คือน้ำเงินและเหลือง จำนวนดาราไม่ได้แสดงให้เห็นถึงจำนวนรัฐสมาชิกทั้งหมด เหมือนอย่างสหรัฐ ดูเหมือนว่า สหภาพยุโรปรวมกัน กำลังก็ยังด้อยกว่าสหรัฐอเมริกา ที่รวมทั้ง 50 รัฐ ได้อย่างแน่นแฟ้น แต่สหภาพยุโรปก็ดูเหมือนจะสามัคคีกันดี แต่ความโดดเด่นก็ยังสู้สหรัฐฯไม่ได้ ส่วนประเทศไทย ใช้ธงไตรรงค์ สีน้ำเงิน สีขาว และสีแดง ได้กำลังจากสีทั้งสาม ไม่มีดวงตราหรือประกาศิต ก็มีบทบาทที่ดีในอาเซียน ในระดับกลางๆ เหมือนฝรั่งเศสที่ใช้ธงแถบสามสีแล้วพอมีบทบาทอยู่ในยุโรปนั่นเองครับ

โดยสรุปแล้ว ธงชาติก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ ซึ่งส่งผลต่อความเจริญและกำลังของประเทศซึ่งเป็นเจ้าของธงนั้นๆ ซึ่งธงชาติก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นผังที่ผู้เลี้ยงผู้รักษาของประเทศชาติส่งมาให้ ดลบันดาลให้เป็นไป ให้มีกำลังพอเหมาะพอสม สำหรับประเทศชาติของตน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ใช้แทนประเทศในโอกาสต่างๆ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ธงของแต่ละประเทศนั้น มีส่วนส่งผลอย่างไรบ้าง หรือแสดงให้เห็นถึงลักษณะต่างๆ ของคนในชาติ ได้อย่างไรบ้าง ทั้งนี้รวมถึงสี ที่มีกำลังและคุณสมบัติส่งผลแตกต่างกันออกไป ซึ่งกระผม พิทยา ทิศุธิวงศ์ ผู้รจนาความนี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของธงชาติ กับความเจริญและกำลังของแต่ละประเทศ ไว้โดยคร่าวเพียงเท่านี้ หากมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดแต่ประการใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และใคร่ขอเชิญชวน ท่านวิชชาจารย์ ได้ศึกษาเพิ่มเติมเสริมต่อความรู้ในเรื่องนี้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อประเทศชาติและมวลมนุษยชาติได้สืบไปครับ

จบบรรพ์