Thai Language Section

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หน้าเพจภาษาไทยของ Meditation101.org ครับ เว็บไซท์และเครือข่าย Social Media ของเราเป็น แพลทฟอร์มวิชชา ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มผู้ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก เนื้อหาสาระบางอย่างไม่มีอยู่ในภาคภาษาไทย แต่บางอย่างจะมีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผู้บริหารเว็บไซท์ตระหนักว่า สาระหลายๆอย่าง สามารถเรียนเป็นภาษาไทยได้โดยตรงกับครูวิชชาภายในประเทศไทยครับ ส่วนเนื้อหาที่นำเสนอโดย Meditation101.org มักจะอยู่ในรูปปรุงแต่งให้เหมาะกับชาวตะวันตกผู้ใช้ภาษาอังกฤษ โดยห้องเรียนวิชชาจะอยู่ภายใน “ลูกแก้ว” ซึ่งเราแสดงภาพไว้บนหน้าเว็บ ซึ่งผู้ศึกษาจำเป็นต้องมีสมาธิระดับหนึ่ง จึงจะเข้าเรียนได้ โดยห้องเรียนลูกแก้ว แบ่งออกเป็น “ห้องเรียนครูธรรม” (ลูกแก้วขาวใสดวงใหญ่) และ “ห้องเรียนครูจักรฯ” (ลูกแก้วหลากสี) หากท่านพบกับความไม่สะดวกหรือไม่เหมาะสมแต่ประการใด ทางทีมงาน Meditation101.org ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ครับ

  • คำสอนของครูธรรมกายอ่านฉบับภาษาอังกฤษได้ที่https://www.meditation101.org/16775019/members-of-wat-paknams-meditation-workshopขั้นยศของเทวดา หรือ "ชั้นของประกาฯ" ทั้ง 10 อย่างโดย คณะส...
  • “พระจักรพรรดิภาคผู้เลี้ยง”ที่มาของภาพประกอบhttps://watluangphorsodh.org/contain-the-buddha-image/พระธรรมเทศนาโดย พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงคโล พลพัฒนาฤทธิ์)อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่...
  • โพธิวิเศษณ์(How to be a Buddha)โดย พิทยา ทิศุธิวงศ์(Pittaya Wong)ดาวโหลดฉบับ PDF ได้จากด้านล่างสุดของหน้าเว็บนี้ครับคำนำในสมัยที่ผมยังเป็นเด็ก แม่เคยถามผมว่า “โตขึ้นอยากจะเป็นอะไร”...
  • ธรรมะเพื่อสัตว์เลี้ยง(When Animals Go to Heaven) คู่มือดูแลสัตว์เลี้ยง ด้วยธรรมะ ความรัก และความจริงใจ2nd Editionโดย พิทยา ทิศุธิวงศ์ (byPittaya Wong)ดาวโหลดฉบับ PDF ได้จากด้านล่าง...
  • Dhammotronics“ธัมโมโทรนิคส์”สัมพันธภาพเชิงระบบระหว่างมนุษย์ ธรรมะ จักรวาล และสรรพสิ่ง อธิบายความด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันB3rd Editionโดย พิทยา ทิศุธิวงศ์(by Pitta...
  • Life Snackไลฟ์สแน็ค“ยิ่งอ่าน... ยิ่งอิ่ม... ยิ่งคิด... ยิ่งอร่อย”1st Edition © Copyrighted 2016 – All Rights Reservedโดย พิทยา ทิศุธิวงศ์ (by Pittaya Wong) ท่านสามารถดาวโห...
  • Chak
  • บทวิเคราะห์เรื่องการตีความ“ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน”โดย พิทยา ทิศุธิวงศ์(M.A. in Translation)www.meditation101.orgจากการที่นักวิชาการในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากได้มีความเชื่อและความเ...
  • พิทยาธิษฐานฉบับวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560www.meditation101.org[1] ด้วยเดชแห่งบุญบารมี รัศมี กำลัง ฤทธิ์ อำนาจ สิทธิ เฉียบขาด อันประดามี ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม พระสัมมาส...
  • เรื่องราวความเป็นมาของธาตุธรรม (ฉบับพิสดาร)โดย พิทยา ทิศุธิวงศ์วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560www.meditation101.org(1) มีคนขอผมมา ให้รจนาความนี้ขึ้น เพราะเห็นว่าผมรจนาความขึ้นบา...
  • เล่าเรื่อง พระจักรพรรดิ และกายสิทธิ์ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 8B23พฤษภาคม พ.ศ. 2564โดย ครูวิชชา และ พิรจักร ทิศุธิวงศ์ (Pittaya Wong)www.meditation101.orgพระจักรพรรดิคืออะไร?กายสิทธิ์คื...
  • “ประกาศิต”เพื่อการสร้างบารมีฉบับที่4โดย พิรจักร ทิศุธิวงศ์www.meditation101.org ประกาศิต ในทางวิชชาคือ “สัญลักษณ์แห่งพลังทิพย์” ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (ก) ดวงประกาศิตทิพย์...
  • นานาทัศนะ เรื่อง การบำเพ็ญบารมีเป็น “พระพุทธจักรพรรดิ”ขอเอ่ยอ้างถึงการบำเพ็ญบารมี2สายหลัก ที่มีอยู่ในโลกของเราว่ามี2สายด้วยกันคือ(1)สายธรรม เรียกว่า “พระองค์ธรรม”(หากมุ่งหวังเป็นพร...
  • Ampai.jpg
   บารมี 10 ทัศ กับการพัฒนาจิตใจและบุคลิกภาพPersonality Advancement through the Cultivation of 10 Vituresทาน >> ละความโลภ, เสียสละ, มอบความสุข, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, แบ่งปัน >&...
  • ข้อคิดในการแปลคำว่า “ธรรมกาย”โดย พิทยา ทิศุธิวงศ์ (M.A. Translation)ข้อคิดในการแปล คำสอนเรื่อง “ตรีกาย” ตามความเชื่อของมหายาน คือ (1) สัมโภคกาย (2) นิรมานกาย และ (3) ธรรมกาย เราแปล...
  • ธงชาติ กับความเจริญและกำลังของแต่ละประเทศโดย พิทยา ทิศุธิวงศ์www.meditation101.org7 กันยายน 2560โดยปกติแล้ว แทบจะทุกประเทศเลยก็ว่าได้ ที่มีธงชาติเป็นของตนเอง ถ้านับเอาประเทศที่เป็น...
  • กฎแห่งกรรม คือซอฟท์แวร์ที่ใช้ปกครองวัฏสงสารเรียบเรียงโดย Pittaya Wong24 กันยายน 2560“กฎแห่งกรรม” คือผลที่เกิดจาก การประชัน ต่อรอง ตกลงร่วมกัน ด้วย วิชชา, สิทธิ์, และอำนาจ ของพระต้น...
  • เรื่องพระเจ้าสร้างโลกby Pittaya Wong on 4 October 2017www.meditation101.org เรื่องพระเจ้าสร้างมนุษย์ อันที่จริงแล้วก็คือ พระต้นธาตุต้นธรรมฝ่ายดี สร้างกายมนุษย์ขึ้นมา เพื่อรบ...
  • ทำไมถึงต้องปราบมาร? by Pittaya Wong on 6 October 2017www.meditation101.orgพระพุทธเจ้ามารนี่แหละเป็นวายร้าย คอยสร้างปัญหาให้กับพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ และเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย อยู่เ...
  • รัตนะทั้ง 7 กับพัฒนาการของประเทศชาติโดย Meditation Guru and Pittaya Wongณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560www.meditation101.orgประเทศแต่ละประเทศในโลกของเรา ล้วนมี “ผู้เลี้ยงผู้รักษา” ดูแลปกคร...
  • ภาพรวมกลไกการทำงานของภาคพระและภาคมารที่มีต่อสัตว์โลกCompiled by Pittaya Wong www.meditation101.org 1. มนุษย์และสัตว์เกิดมามีชีวิตอยู่ในโลก (ส่วนว่ามนุษย์และสัตว์มาจากไหน กรุณา...
  • การบ่มบารมี 10 ทัศ ด้วยอินทรีย์ทั้ง 5โดย Pittaya Wong + www.meditation101.org 27 ตุลาคม 2560ในการบำเพ็ญบารมีทั้ง 10 ทัศ อันได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน...
  • คู่มือสร้างพระเจดีย์ดอกไม้ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 โดย พิรจักร (นามเดิม พิทยา ทิศุธิวงศ์ / Pittaya Wong) ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 การสร้างพระเจดีย์ดอกไม้เกิดขึ้นตั้งแต่สม...
  • พิรจักร คือ “องค์รจนาธร” ผู้ทำหน้าที่เปิดเผยเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆ เกี่ยวกับโลกแห่งวิชชาเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งทำได้เพราะมี “สายปฏิทัย” คือสิทธิ์และอำนาจในวิชชาที่เอื้อให้สามารถเ...
  • นานาสาระ: ตอน “เลือกตั้ง” กับ “กรรมของประเทศ”!!![1]ชาวพุทธเราเชื่อเรื่องกรรมนะครับ แต่บางครั้งเราก็อดสงสัยไม่ได้ว่ากรรมอะไรที่ทำให้น้ำท่วมประเทศ มีแผ่นดินไหวตายทั้งเมือง หรือไฟไหม้...
  • ขั้นยศของเทวดา หรือ"ชั้นของประกาศิต" ทั้ง12ประเภทฉบับที่ 2B ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564โดยครูวิชชา และ พิรจักร ทิศุธิวงศ์ (นามเดิม พิทยา ทิศุธิวงศ์ / นามปากกา Pittaya W...
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์และกำลังพระจักรพรรดิฉบับที่ 2 ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564โดยคณะพิรจักร ทิศุธิวงศ์www.meditation101.orgจากที่ได้เคยอธิบายไว้ในบทความก่อนๆ ว่าก...
  • พระจักรฯ จัดวิชชา & พระจักรฯ จัดงานโดย Pittaya Wong23 เมษายน 2562 www.meditation101.orgจากที่เราได้อธิบายไปแล้วว่า พระจักรฯ นั้นมีหน้าที่ 2 ฝ่ายหลักๆ คือ “ฝ่ายวิชชา” และ “...
  • Super Executive Summary:บทสรุปรวบยอดการศึกษาและปฏิบัติในพระพุทธศาสนาBy Pittaya Wong22 May 2019แนวทางปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เริ่มต้นจากสั่งสมบุญบารมี โดยการสั่งสมบุญนั้นมี 10 วิธี เร...
  • “สุวกิจ”โดยพระจักรฯพิรจักร ทิศุธิวงศ์ แห่งภาคทอง (โพธิวงศ์)(นามเดิม/นามปากกา:พิรจักร สุวพรรดิเดชา, พิทยา ทิศุธิวงศ์,Pittaya Wong)ฉบับปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่24มิถุนายน พ.ศ.2564 ...
  • 53762023_1094736210687021_2977215091285426176_n.jpg
   วิธีอัพเกรด “กายสิทธิ์”ให้เป็น “กายสิทธิ์พระพุทธจักรฯ”ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564โดย พระจักรฯพิรจักร ทิศุธิวงศ์แห่งภาคทอง สังกัดโพธิวงศ์www.meditation101.o...
  • original-1473235201116.jpg
   ครูสรรพวิชากับสติปัญญาสามารถโดย พิรจักร ทิศุธิวงศ์ สุวพรรดิเดชาwww.meditation101.org28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563มีผู้ที่ติดตามผลงานทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซท์ของผมสังเกตเห็นว่า ระยะหลังๆ ม...
  • คำอธิษฐานแก้โปรแกรมชีวิต ฉบับที่ 1เผดียง [ชื่อ-นามสกุล ของผู้อธิษฐาน] แม้ครั้งที่ 1, 2, และ 3!!!ด้วยบุญกุศล แม้ทั้งหมด ที่ข้าพเจ้าได้จากการทำบุญในครั้งนี้ คือบุญ xxx เนื่องในโอกาส ...
  • นิจและนิรันดรแห่งอะตอมโดย พิรจักร ทิศุธิวงศ์ Electronที่โคจรรอบNucleusทำงานด้วยระบบ "electro magnet"ในทำนองเดียวกันกับที่ดวงดาวในระบบสุริยะ โคจรรอบดวงอาทิตย์ และการโ...
  • Gemstone Kasina Board.jpg
   ชกสิณอัญมณี“กสิณ” คือการกำหนดเพ่งรวมจิตเป็นสมาธิจรดจ่อกับรูปลักษณ์ ซึ่งเมื่อจิตรวมแล้วจะก่อเกิดเป็น “ฌาน” ที่มี “อารมณ์” แตกต่างกันไปตามรูปลักษณ์ที่กำหนด เช่น ดิน, น้ำ, ไฟ, แสงเทีย...
  • “หมวก” หรือ “ชฎา” แห่งภาคจักรฯและภาคธรรมตามที่ผมได้เคยรจนาความเป็นมาของการสร้างบารมี 2 สายหลักของธาตุธรรม คือสายธรรม และสายจักรฯ ซึ่งทั้งกายธรรม และกายจักรฯ ก็สามารถใช้วิชชาได้ โดย...
  • เศรษฐศาสตร์คืออะไร? (เวอร์ชั่น D)เศรษฐศาสตร์คือวิชาหรือ “องค์ความรู้” ว่าด้วยการนำเสนอ “ตรรกะปรัชญา” ประกอบกับ “เครื่องมือทางคณิตศาสตร์” เพื่อสะท้อน, สื่อสาร, คาดการณ์ และอธิบายให้...
  • พลวปัจจยาการสงวนลิขสิทธิ์โดย พิรจักร ทิศุธิวงศ์23 - 24มกราคม พ.ศ.2565www.Meditation101.orgอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง “ความเป็นไป” ของสรรพสิ่ง และสรรพสัตว์ทั้งหลาย รวมถึงตัวตนของเ...
  • All rights reserved & contributed toH.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhornof Thailandนวัตกรรมและการค้นพบต่างๆโดย พิรจักร ทิศุธิวงศ์Photosynthetic PanelBy Pirajak Tisuthiwongseน...
  • “พิรจักร”คือใคร?“พิรจักร ทิศุธิวงศ์”(Mr. Pirajak Tisuthiwongse)มีนามเดิมและนามปากกาว่า พิรจักร สุวพรรดิเดชา,พิทยา ทิศุธิวงศ์, Pittaya Wong และ Pirajak T.S.พิรจักรเกิดเมื่อวันเสาร์ท...
  • นานาสาระ: ตอน คำอธิษฐานครอบจักรวาล!ผมได้ทดลองพิมพ์ภาพดวงตราประกาศิต พร้อมข้อความอธิษฐานอย่างย่อๆ ที่ให้อานิสงส์ครอบคลุม ครบถ้วน เท่าที่จะทำได้ในพื้นที่อันจำกัดของหน้าซองกระดาษ การท...
  • Sumana Dhamma GalleryElectronic Exhibition May 2020“The Dhamma Wheel”Artist: Pirajak T. SuwapatdechaPlease feel free to join our Electronic Exhibition by downloading the PDF file b...