Stickers by Pirajak

สติกเกอร์ชุด “พระมหาจักรพรรดิ”

ขอเชิญร่วมสนับสนุนคุณพิรจักร

ด้วยการซื้อสติกเกอร์สำหรับใช้ในแอพพลิเคชั่น

 

สืบเนื่องมาจากการที่คุณพิรจักร ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลัง ในการรังสรรค์เนื้อหาสาระในเว็บไซท์ www.Meditation101.org เป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี ที่ผ่านมา โดยมิได้เรียกร้องทรัพย์สินใดๆ เป็นสิ่งตอบแทน แต่ได้ใช้เงินทุนส่วนตัว สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิดเว็บไซท์ และดำเนินกิจกรรมทางออนไลน์

ทั้งนี้ คุณพิรจักรมีมโนปณิธานในการอุทิศตนให้กับงาน จึงไม่เรี่ยไรรับบริจาคให้ตนเอง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อต่อการยังชีพในสังคมปัจจุบัน จึงขอเชิญชวนท่านที่ประสงค์จะสนับสนุนคุณพิรจักร ได้ซื้อสติกเกอร์ที่คุณพิรจักรดำเนินการผลิตขึ้น ด้วยราคาแนะนำที่ภาพละ 1 บาท (ครบชุด 15 บาท) ซึ่งสติกเกอร์ชุดนี้มีชื่อว่า “พระมหาจักรพรรดิ และคณะพระรัตนะบุคคล เหล่าฮีโร่ในตำนาน ผู้ผดุงธรรม และนำมาซึ่งสันติสุขแห่งโลกและจักรวาล” แบ่งเป็นทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง ตามภาพที่แสดงไว้ในหน้าเว็บเพจนี้ ซึ่งคุณพิรจักร ได้ร่างแบบภาพแล้วจัดจ้างนักออกแบบกราฟฟิคมืออาชีพคือ คุณสมชาย ฉายาวรรณ  (https://fastwork.co/user/chayawanได้วาดขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ โดยชุดหนึ่งมีจำนวนรวม 16 ภาพ ทั้งแบบมีถ้อยคำและไม่มีถ้อยคำประกอบ ซึ่งลิขสิทธิ์เป็นของคุณพิรจักร ทิศุธิวงศ์ แต่เปิดให้ดาวโหลดภาพใช้ในโซเชียลมีเดีย และแอพพลิเคชั่นส่งข้อความชนิดต่างๆ โดยชำระเงินตามความสมัครใจ ไม่มีข้อบังคับใดๆ

ทั้งนี้ รายได้จากการจำหน่ายสติกเกอร์ไลน์ของคุณพิรจักร จะถูกนำไปใช้ตามความประสงค์ของคุณพิรจักร และใช้จ่ายในการทำกิจกรรมออนไลน์ของเว็บไซท์ www.Meditation101.org อาทิเช่น ค่าโดเมนเนม และค่าบริการเว็บโฮสติ้ง  และอื่นๆ

ท่านสามารถดาวโหลด ไฟล์เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับส่งผ่านแอพพลิเคชั่นในรูปแบบของ “ไฟล์ภาพ” ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่มีค่าใช้จ่ายซ่อนเร้นใดๆ เพิ่มเติม ส่วนการชำระเงินนั้น สามารถทำได้ด้วยการโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของคุณพิรจักร ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่ 036-277355-1  หรือสแกนจ่ายผ่าน QR Code ของพร้อมเพย์ที่แสดงอยู่ด้านล่างของหน้าเพจนี้ ขอขอบพระคุณท่านผู้สนับสนุนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ.

 • พระจักรฯ / Chakra Lord

 • พระนางจักรฯ / Chakra Lady

 • พระมณีรัตน์ / Lord of Crystal

 • พระมณีรัตน์นารี / Lady of Crystal

 • พระมณีจินดา / Lord of Gem

 • พระมณีจินดานารี / Lady of Gem

 • ขุนพลแก้ว / Lord of Force

 • ขุนพลนารี / Lady of Force

 • พระคลังแก้ว / Lord of Treasure

 • พระคลังนารี / Lady of Treasure

 • นางแก้ว / Noble Lady

 • นายแก้ว / Noble Gentleman

 • พระคชาแก้ว / Lord of Work

 • พระคชานารี / Lady of Work

 • พระอาชาแก้ว / Lord of Transportation

 • พระอาชานารี / Lady of Transportation

 • Chakra Lord

 • Chakra Lady

 • Lord of Crystal

 • Lady of Crystal

 • Lord of Gem

 • Lady of Gem

 • Lord of Force

 • Lady of Force

 • Lord of Treasure

 • Lady of Treasure

 • Noble Lady

 • Noble Gentleman

 • Lord of Work

 • Lady of Work

 • Lord of Transportation

 • Lady of Transportation

 • QR Code พร้อมเพย์ สำหรับชำระค่าสติกเกอร์