32. นิจ และ นิรันดร แห่งอะตอม

นิจและนิรันดรแห่งอะตอม

โดย พิรจักร ทิศุธิวงศ์

Electron ที่โคจรรอบ Nucleus ทำงานด้วยระบบ "electro magnet" ในทำนองเดียวกันกับที่ดวงดาวในระบบสุริยะ โคจรรอบดวงอาทิตย์ และการโคจรของ electron ที่เหวี่ยงแบบไม่เป็นระเบียบ ทำให้ Atom เสื่อม (depreciate over time) และหมดอายุในที่สุด  Electron ที่หมุนเร็ว ทำให้ความแก่ (aging) เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น เมื่อเทียบกับ Electron ที่หมุนรอบ Nucleus ด้วย speed ที่ช้ากว่า นี้เป็นสาเหตุที่ทำให้คนบางเชื้อชาติที่มี “กรรมพันธุ์” ไม่เหมือนกันนั้น แก่ช้า หรือแก่เร็ว แตกต่างกันไป และด้วยการทำงานแบบ Electro Magnet ที่มีกระแสไฟฟ้าควบคุมจากศูนย์รวมประสาทกลางท้อง (Solar Plexus) ที่ศูนย์กลางกาย ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงส่วนละเอียดอันเป็นทิพย์เข้ากับส่วนหยาบของร่างกาย ส่งกระแส ไฟฟ้าบุญ และไฟฟ้าบาป ที่ประจุเก็บเอาไว้ จึงถูกปลดปล่อยออกไปสร้างความผันแปร ให้กับ Atom ทั่วร่าง เมื่อบุคคลทำสมาธิ และ "กระแสไฟฟ้าสงบ" คล้าย "พายุสุริยะ" ของดวงอาทิตย์ที่สงบลง เป็นผลให้สนามแม่เหล็กอ่อนโยนขึ้นและ Electron ได้รับผลกระทบ คือหมุนช้าลง ทำให้ผู้ที่ปฏิบัติสมาธิส่วนใหญ่ "แก่ช้า" กว่าคนทั่วไป และถ้าหากเราสามารถทำสมาธิ กระทั่งสามารถตั้งโปรแกรมที่ Solar Plexus เพื่อให้ Electron โคจรรอบ Nucleus อย่างเป็นระบบระเบียบ มีลักษณะเป็น progressive pattern ด้วยทิศทางที่แน่นอน ไม่ random ก็จะส่งผลต่อความหนุ่มสาว และความแก่ได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ electron ของ Atom ทิพย์ หมุนช้ามากๆ (ในกรณีของกายเทวดา) และหยุดหมุน (ในกรณีของกายธรรม) อย่างเช่น "ธรรมธาตุ" ในพระนิพพาน ก็จะไม่มีความแก่ หรือความเสื่อมของ Atom ดังฉะนี้.

 

บทความโดย พิรจักร ทิศุธิวงศ์

(นามเดิม และนามปากกา: พิรจักร สุวพรรดิเดชา, Pittaya Wong, พิทยา ทิศุธิวงศ์)

founder of www.meditation101.org

2 มิถุนายน 2564

 12:57 pm (Thailand Time)