33. กสิณอัญมณี

ชกสิณอัญมณี

“กสิณ” คือการกำหนดเพ่งรวมจิตเป็นสมาธิจรดจ่อกับรูปลักษณ์ ซึ่งเมื่อจิตรวมแล้วจะก่อเกิดเป็น “ฌาน” ที่มี “อารมณ์” แตกต่างกันไปตามรูปลักษณ์ที่กำหนด เช่น ดิน, น้ำ, ไฟ, แสงเทียน, ลูกแก้ว ฯลฯ การ “เล่นกสิณอัญมณี” เป็นการทำสมาธิเพ่งรวมจิตที่อัญมณีธรรมชาติ เช่นเพชรสีต่างๆ และพลอย อย่างทับทิม, มรกต, ไพลิน, และบุษราคัม โดยกสิณอัญมณีที่เกิดขึ้น จะก่อเกิดเป็นอารมณ์ฌานตามสีของอัญมณีที่กำหนดนึก รวมถึงปลดปล่อย (unlock) พลังงานในอัญมณี และกายสิทธิ์ (transcendroid) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ 

อนึ่ง สำหรับพระภิกษุสงฆ์ และนักบวชนั้น อาจจะไม่สะดวกที่จะมีอัญมณีไว้ในครอบครอง เพื่อฝึกกสิณอัญมณี จึงขอแนะนำว่า การเล่นกสิณอัญมณี สามารถทำได้กับ “รูปภาพ” ของอัญมณีแทน หรือจะใช้ "เหล็กไหลแก้ว" สีต่างๆ ซึ่งเป็นของธรรมชาติที่มีรูปพรรณสัณฐานคล้ายแก้วคริสตัล แต่มี "กายสิทธิ์" สถิตย์อยู่ ก็จะมีอิทธิคุณในการเล่นกสิณเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ทั้งอัญมณี และเหล็กไหลแก้ว ควรได้รับการชำระให้สะอาดด้วยอำนาจแห่งสมาธิเสียก่อน หรือจะแช่ลงในน้ำมนต์ เพื่อสลายมลทินในส่วนละเอียดก่อนนำมาใช้ก็ได้


By Pirajak T.S.

18 June 2021

 www.Meditation101.org