23C. นานาสาระ ตอน คำอธิษฐานครอบจักรวาล

นานาสาระ: ตอน คำอธิษฐานครอบจักรวาล!

ผมได้ทดลองพิมพ์ภาพดวงตราประกาศิต พร้อมข้อความอธิษฐานอย่างย่อๆ ที่ให้อานิสงส์ครอบคลุม ครบถ้วน เท่าที่จะทำได้ในพื้นที่อันจำกัดของหน้าซองกระดาษ การทำเช่นนี้จะช่วยให้ใจสบายขณะทำบุญ ไม่ต้องพะว้าพะวง เพราะบางคนอยากอธิษฐานเยอะๆ กลัวจะขาดตกบกพร่อง กรวดน้ำรับพรพระจบแล้ว แต่ก็ยังอธิษฐานไม่เสร็จ อนึ่ง การอธิษฐานยาวๆ ก็อาจเปิดโอกาสให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เช่นเกิดมารวย แต่ไม่หล่อ หรือเกิดมาสวย แต่ป่วยบ่อย ครั้นจะอธิษฐานให้ครอบคลุมก็ใช้เวลานาน ดังนั้น การพิมพ์คำอธิษฐานพร้อมชื่อนามสกุล และดวงตราประกาศิตติดไปบนหน้าซอง หรือทานวัตถุ จึงเป็นการป้อนข้อมูล “input” เข้าเครื่องธาตุเครื่องธรรมได้ทันทีขณะทำบุญ เพื่อให้เครื่องนำคำอธิษฐานไปประมวลผล แล้วตั้งโปรแกรมผังสำเร็จให้ตามที่ขอ แล้วพระสงฆ์ผู้รับซองก็ยังอนุโมทนาสำทับความศักดิ์สิทธิ์เสริมให้ได้อีกด้วย ผมพยายามปรับแต่งคำ จุกๆ จิกๆ หลายต่อหลายครั้งกระทั่งได้ข้อความที่กระชับ ลงตัวภายใน 3 บรรทัดครับ แล้วพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ออกมาได้ โดยกำหนดขนาดซองเอง (ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์) ก่อนที่จะทำบุญ ขอให้ผู้ทำอธิษฐานตามข้อความบนหน้าซองก่อน เพื่อให้อธิษฐานบารมีแก่กล้าขึ้นด้วยครับ.


[ตัวอย่างข้อความสำหรับพิมพ์ลงบนหน้าซองทำบุญ]

***************************************

ขอนอบน้อมกราบถวายเป็นสังฆทานอันมีพระบรมสารีริกธาตุของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นพระประมุขสงฆ์  ถวาย โดย พิรจักร ทิศุธิวงศ์
(ตุ๊ย)
ด้วยบุญกุศลนี้ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็น บุคคลสมบูรณ์แบบ (เสฃะภิรธิฏฐะ) ผู้ถึงพร้อมด้วย โลกียทรัพย์+สมบัติ และ โลกุตรทรัพย์+สมบัติ ทั้งทางโลก และทางธรรม อย่างสมควรต่อข้าพเจ้า อีกทั้งประกอบไปด้วยวิชชาจรณะอันครบถ้วนบริบูรณ์ ซึ่งเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพาน และประโยชน์สุขในฝ่ายกุศลาธรรมาสัมมาทิฐิแต่เพียงส่วนเดียวสำหรับข้าพเจ้า ดังฉะนี้ ยิ่งๆ ขึ้นไปโดยเร็ว อย่างยั่งยืน นับจากนี้เรื่อยไป เทอญ!
อิทังเม ญาตินัง โหตุ
!

***************************************

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย พิรจักร ทิศุธิวงศ์ (รจนาธร)

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566

www.Meditation101.org