1. Perfect Person (บุคคลสมบูรณ์แบบ)


ตัวอย่างคำอธิษฐานสำหรับจารึก ณ ทานวัตถุ หรือเขียนหน้าซองทำบุญ

ขอนอบน้อมกราบถวายเป็นสังฆทาน โดย พิรจักร ทิศุธิวงศ์
ด้วยบุญกุศลนี้ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็น “ษัมเปฃฐิฏะบุคคล” ผู้มีโชคดีและถึงพร้อมด้วย โลกียทรัพย์+สมบัติ และ โลกุตรทรัพย์+สมบัติ ทั้งทางโลก และทางธรรม อย่างสมควรต่อข้าพเจ้า อีกทั้งประกอบไปด้วยวิชชาจรณะอันครบถ้วนบริบูรณ์ ซึ่งเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพาน และประโยชน์สุขในฝ่ายกุศลาธรรมาสัมมาทิฐิแต่เพียงส่วนเดียวสำหรับข้าพเจ้า ดังฉะนี้ ยิ่งๆ ขึ้นไปโดยเร็ว อย่างยั่งยืน นับจากนี้เรื่อยไป เทอญ! อิทังเม ญาตินัง โหตุ!

สงวนลิขสิทธิ์โดย พิรจักร ทิศุธิวงศ์ (รจนาธร)
4 เมษายน พ.ศ. 2566
www.Meditation101.org