2. Impair Sin Programme (ระงับผังบาป)ตัวอย่างคำอธิษฐานสำหรับจารึก ณ ทานวัตถุ หรือจ่าหน้าซองทำบุญ

ขอนอบน้อมกราบถวายเป็นสังฆทาน โดย พิรจักร ทิศุธิวงศ์
ด้วยบุญกุศลนี้ ขอให้ผังชีวิต, ผังอธิษฐาน และผังสำเร็จ ทั้งปวงของข้าพเจ้า ในส่วนที่เป็น “บาป” และ “วิบัติ” ที่จะให้ทุกข์, ให้โทษ, ก่อโศก, ก่อโรค, ก่อภัย, ก่อเคราะห์กรรม, ก่อเวร, ก่ออันตราย, ก่อมารผจญ และอกุศลวิบากทั้งปวงต่อข้าพเจ้า, ขอผังเหล่านั้นจงขัดข้อง กลายเป็นโมฆะ คือไม่สามารถส่งผลในทางร้ายต่อข้าพเจ้าได้เป็นการถาวร ดังฉะนี้ ยิ่งๆ ขึ้นไปโดยเร็ว เริ่มจากผังที่กำลังส่งผลอยู่ในปัจจุบัน เรื่อยไปถึงอนาคตอันใกล้ที่สุด และต่อๆไปอีกในอนาคตข้างหน้า เท่าที่กำลังบุญกุศลในครั้งนี้จะทำได้  และสืบต่อเนื่องไปอีก ด้วยบุญกุศลในคราวถัดๆไป ที่มีลิขิตอธิษฐานในทำนองเดียวกันนี้ เทอญ!

สงวนลิขสิทธิ์โดย พิรจักร ทิศุธิวงศ์ (รจนาธร)
4 เมษายน พ.ศ. 2566
www.Meditation101.org